Báo chí & Truyền thông

 

Mọi thông tin về truyền thông xin vui lòng liên hệ bộ phận tiếp thị và truyền thông qua số điện thoại và hoặc email bên dưới:

Tel: +84 3514 2714   Ext: 23

Email: frances.van@deheus.com.vn