Cải tiến công nghệ

 

Chúng tôi luôn là một đối tác đáng tin cậy trong suốt 4 thế hệ qua. Ngành nông nghiệp luôn chuyển động và nhu cầu của khách hàng thay đổi rất nhanh. Theo dõi sát sao sự phát triển và thay đổi trong ngành nông nghiệp là vấn đề sống còn của chúng tôi bởi vì đây là cách duy nhất để nắm bắt cơ hội, tiến xa hơn nữa và tiếp tục truyền cảm hứng cho khách hàng, cùng họ phát triển, đây cũng là tham vọng của chúng tôi.

Đầu tư vào công nghệ hiện đại

De Heus liên tục đầu tư vào nghiên cứu và công nghệ sản xuất thức ăn chăn nuôi. Các phòng thí nghiệm, viện nghiên cứu và các nhà máy đều liên tục được cải tiến. Các nhà máy sản xuất của chúng tôi đều được quy chuẩn hóa dựa trên công nghệ hiện đại trên thế giới. Và chúng tôi không ngừng tập trung vào việc bảo toàn chất lượng và mở rộng các quy chuẩn về chất lượng của chúng tôi.