Cá da trơn

Cá da trơn

 


Cá basa là mặt hàng xuất khẩu chủ lực ở Việt Nam. Cá da trơn nuôi ở Việt Nam đã thể hiện được tính chuyên nghiệp và hiệu quả. Do đó sản xuất thức ăn cho cá basa đòi hỏi kiến thức chuyên môn sâu cộng với nguồn liệu tốt và ổn định. De Heus phát triển dòng sản phẩm cá basa phục vụ cho thị trường xuất khẩu cá và cả thị trường trong nước. 


 
Ưu điểm nổi bật của sản phẩm

  • Chất lượng thịt fi- le- tốt
  • Tỷ lệ thịt trắng cao
  • Hệ số fi- le cao
  • Hệ số chuyển hóa thức ăn thấp