BÀI PHỎNG VẤN ÔNG GABOR FLUIT TRÊN TRANG NHẤT TẠP CHÍ LIVESTOCK & FEED Business

- " Việt Nam là quốc gia đang phát triển nhanh và tôi biết rằng tôi sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức ở đây, cũng như các cơ hội cả về cá nhân và nghề nghiệp" và "Một phần lớn dân số này là dân số trẻ, làm việc chăm chỉ, ham học hỏi và mong muốn được phát triển. Điều đó rất phù hợp với trọng tâm và chiến lược của chúng tôi ở đây", đó là những chia sẻ của ông Gabor Fluit - Tổng giám đốc De Heus châu Á về những thách thức, cơ hội mà cá nhân ông có được tại Việt Nam cũng như những hiểu biết của mình về tương lai của ngành thức ăn chăn nuôi ở Việt Nam nói riêng và Châu Á nói chung và cách thức De Heus lên kế hoạch tận dụng các cơ hội mà khu vực này mang lại để thực hiện chiến lược phát triển bền vững trong bài viết về ông với nhan đềGabor Fluit bỏ phiếu ủng hộ cho châu Á" được đăng tải trên Tạp chí LIVESTOCK & FEED Business, số ra tháng 10 - tháng 11 năm 2016 của tác giả CHAN NGAI MENG.

Gabor Fluit bỏ phiếu ủng hộ cho châu Á " 

Trở về tổng quan