THÔNG CÁO BÁO CHÍ v/v CÔNG TY TNHH DE HEUS THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH “HỢP TÁC XÂY DỰNG CHUỖI THỰC PHẨM SẠCH, AN TOÀN VÀ CÓ TRUY XUẤT NGUỒN GỐC”

- Dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, ông Simon van der Burg – Tổng lãnh sự Hà Lan cùng các đại biểu trong ban lãnh đạo của các bộ, ban ngành…, Lễ ký kết chương trình “Chương trình hợp tác chuỗi thực phẩm sạch, an toàn và có truy xuất nguồn gốc” giữa Công ty TNHH De Heus và Công ty TNHH Thương mại xuất khẩu tổng hợp và dịch vụ Hùng Nhơn  trong khuôn khổ Hội Nghị Xây Dựng Nền Công Nghiệp Nông Nghiệp Việt Nam sẽ được diễn ra vào ngày 18 tháng 12 năm 2016...

Trở về tổng quan