Sản phẩm

Qua nghiên cứu chuyên sâu về thị trường riêng biệt tại đây, các chuyên gia dinh dưỡng hàng đầu Hà Lan đã phát triển các dòng sản phẩm của Windmill dựa theo tiêu chuẩn chất lượng Châu Âu.

Windmill cam kết cung cấp những sản phẩm thức ăn chăn nuôi chất lượng tốt và ổn định nhất đến với người chăn nuôi. 

Các sản phẩm thức ăn chăn nuôi chất lượng cao của Windmill bao gồm thức ăn dành cho heo, bò, gia cầm và thủy sản.