Windmill

Các dòng sản phẩm của Windmill dựa theo tiêu chuẩn chất lượng Châu Âu,
đặc biệt phù hợp với điều kiện khí hậu cũng như tình hình chăn nuôi thực tế tại Việt Nam. Mục tiêu hướng đến chính là sự phát triển bền vững trong chăn nuôi tại thị trường đang ngày càng lớn mạnh này.

Người chăn nuôi hiện đại luôn hướng đến mục tiêu phát triển lâu dài và quan tâm đến môi trường xung quanh. Ngoài yếu tố hiệu quả chúng tôi còn nhắm đến tạo nên môi trường chăn nuôi lành mạnh để bảo vệ sức khỏe vật nuôi và sức khỏe con người. Do đó dòng sản phẩm Windmill phát triển theo xu hướng bảo vệ môi trường để phát triển bền vững hơn.