Trang chủ / Bảo mật

Bảo mật

De Heus tôn trọng sự riêng tư của những người sử dụng website. Tất cả thông tin được giữ kín. De Heus không sử dụng hoặc bán thông tin ra bên ngoài. Tất cả thông tin sau khi người xem đăng ký trên website sẽ được lưu trữ và tuyệt đối không sử dụng cho các mục đích thương mại. Các đối tác làm việc với De Heus phải ký hợp đồng bảo mật và tuân thủ các yêu cầu về bảo mật thông tin.

Tất cả những thông tin cá nhận thu thập được qua trang web này sẽ được áp dụng đúng theo chính sách bảo mật của Bộ Luật Dân Sự Việt Nam được ban hành ngày 14 tháng 7 năm 2005.

Tất cả những ý kiến phản hồi hoặc các thông tin ngoài dữ liệu cá nhân được gửi đến cho chúng tôi sẽ được xem là tự nguyện cung cấp cho trên cơ sở không bảo mật và không có tính sở hữu.

Cookies

Trên website có sử dụng cookies. Cookies được sử dụng trên máy tính cá nhân, các thiết bị di động. De Heus sử dụng cookies để nâng cao các chức năng trên website, đo lường hiệu quả các hoạt động trên website.

Các liên kết trên website

De Heus sử dụng một số liên kết đưởng link từ các website khác. Vì vậy De Heus không chịu trách nhiệm về thông tin trên các link này.

Các điều kiện, điều khoản và nội dung của trang web này được xây dựng phù hợp với luật pháp Việt Nam.