Trang chủ / Giới Thiệu / Dinh dưỡng động vật / Dinh dưỡng

Dinh dưỡng

Dinh dưỡng động vật là lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của chúng tôi

Đây là lĩnh vực của chúng tôi và chúng tôi muốn làm điều này một cách xuất sắc nhất. Thông qua việc hợp tác chặt chẽ với các viện nghiên cứu và các cơ sở nghiên cứu hiện đại nhất chúng tôi liên tục áp dụng các kiến thức của mình vào thực tế để chuyển hóa thức ăn thành protein động vật một cách hiệu quả nhất. Điều này có nghĩa là chúng tôi liên tục cải tiến và hoàn thiện các sản phẩm của mình hơn ở các lĩnh vực:

Sức khỏe vật nuôi
Dinh dưỡng vật nuôi
Chăn nuôi
Chất lượng
Chế biến

Kiến thức dựa trên thực tế

Kiến thức của chúng tôi được kết hợp với kinh nghiệm thực tế. Chúng tôi luôn có mặt tại trang trại của khách hàng mỗi ngày và lắng nghe ý kiến của họ. Chúng tôi ghi nhận các ý kiến đóng góp của khách hàng. Và chúng tôi đáp ứng nhanh chóng các yêu cầu của họ. Cũng vì vậy, chúng tôi hiểu và có thể áp dụng các kiến thức của chúng tôi một cách thực tế nhất. Đây là điều làm chúng tôi nổi bật. Chúng tôi không chỉ thu thập kiến thức, hơn tất cả, chúng tôi tạo ra các sản phẩm dựa trên nguồn kiến thức dồi dào trong suốt hơn 100 năm qua và chuyển hóa chúng một cách phù hợp nhất để làm hài lòng các khách hàng. Đây là động lực thúc đẩy chúng tôi. 

Những ý tưởng thành công

Công việc của chúng tôi là không chỉ nâng cao năng suất với các sản phẩm của mình, mà còn đưa ra những lời tư vấn phù hợp, chiến lựợc cho ăn và các dịch vụ hỗ trợ khách hàng tối đa. Đây cũng chính là điều đã làm cho sản phẩm, dịch vụ và ý tưởng về thức ăn của De Heus thành công trong suốt 100 năm qua.