Trang chủ / Giới Thiệu / Dinh dưỡng động vật / Sự hợp tác

Sự hợp tác

Giữ cho động vật khỏe mạnh trong khi tối ưu hóa năng suất của chúng, đó là điều mà khách hàng quan tâm và chúng tôi cũng vậy. Chúng tôi làm điều này dựa trên nền tảng kiến thức mà chúng tôi thu thập toàn cầu và dựa trên sự hợp tác chặt chẽ với các trường đại học, viện nghiên cứu và đối tác trong ngành, từ đó chúng tôi và khách hàng của mình có thể tiếp cận các kiến thức mới nhất.

Hợp tác cùng nhau thông qua việc chia sẻ kiến thức

Chúng tôi liên tục tìm tòi học hỏi. Để liên tục thử thách, tạo động lực và hoàn thiện mình hơn, chúng tôi tin vào sức mạnh của việc hợp tác với các nhà chăn nuôi cũng như với các đối tác trên thế giới như đại học Toronto ở Canada và đại học Wageningen tại Hà Lan. Thêm vào đó chúng tôi cũng hợp tác với các viện nghiên cứu khác nhau, các đối tác trong ngành chăn nuôi, các công ty con giống và dinh dưỡng động vật. Với một mục đích chung: chuyển hóa kiến thức thành thức ăn tốt nhất để đem đến kết quả cao nhất cho khách hàng của mình.

Nâng cao năng suất cho khách hàng chăn nuôi, đó là tham vọng của chúng tôi

Sự phát triển nằm trong gen của chúng tôi. Liên tục bồi dưỡng kiến thức và củng cố kinh nghiệm. Chúng tôi hoạt động kinh doanh trên toàn cầu và luôn tìm kiếm đối tác để hợp tác. Chúng tôi thu thập thông tin từ nhiều nguồn, nhiều trại ở các quốc gia khác nhau từ trại lớn đến trại nhỏ, lúc nào cũng cùng một mục đích: nâng cao năng suất cho khách hàng chăn nuôi của chúng tôi.