Trang chủ / Giới Thiệu / 5 giá trị cốt lõi của De Heus

5 giá trị cốt lõi của De Heus

CHÚNG TÔI ĐEM ĐẾN CHẤT LƯỢNG

Sức mạnh của chúng tôi đến từ chất lượng. Chất lượng của thức ăn, được sản xuất trong sự kiểm soát chặt chẽ, và sự cải tiến đến từ sự am hiểu sâu sắc trong lĩnh vực dinh dưỡng động vật. Nhưng điều quan trọng không kém là chất lượng của nhân viên và dịch vụ mà chúng tôi đem lại với mục tiêu đưa khách hàng chúng tôi tiến xa hơn.

CHÚNG TÔI ĐEM ĐẾN NĂNG SUẤT

Khách hàng của chúng tôi muốn đạt được kết quả cao nhất có thể từ sản phẩm thức ăn chăn nuôi của chúng tôi. Và mỗi công ty là độc nhất. Chúng tôi mang đến các sản phẩm phù hợp với từng tình hình riêng của từng trại. Và điều này giúp nâng cao năng suất cho trại.

CHÚNG TÔI LÀ ĐỐI TÁC ĐỘC LẬP 

Không giống như những nhà sản xuất thức ăn hỗn hợp khác, chúng tôi không tham gia chăn nuôi gia công. Chúng tôi là một công ty độc lập và mỗi người chăn nuôi cũng giống như chúng tôi. Chúng tôi muốn điều tốt nhất cho khách hàng: những sản phẩm hoàn hảo nhất, trung thực và những lời khuyên đúng đắn. Bởi vì sự phát triển của họ chính là sự phát triển của chúng tôi. 

CHÚNG TÔI KHÔNG NGỪNG CẢI TIẾN ĐỂ TỐT HƠN

Chúng tôi liên tục cố gắng phát huy tiềm năng của mình, cố gắng mang lại những sản phẩm và dịch vụ vượt qua cả sự mong đợi. Đó là triết lý của chúng tôi. Và đó là điều làm cho chúng tôi và nhân viên của chúng tôi trở nên độc nhất.

 

CHÚNG TÔI LÀ NHỮNG NGƯỜI KINH DOANH THỰC THỤ 

De Heus là tập đoàn gia đình. Trong suốt 4 thế hệ chúng tôi làm việc như một doanh nhân thực thụ. Chúng tôi biết điều gì thúc đẩy khách hàng. Làm việc chăm chỉ và có tầm nhìn. Nhận thấy cơ hội và tận dụng nó. Hành động chính xác và sẵn sàng đưa ra quyết định. Chúng tôi liên tục đem đến năng lượng cho khách hàng.