Trang chủ / Giới Thiệu / Sứ mệnh và Tầm nhìn

Sứ mệnh và Tầm nhìn

Sứ mệnh 

Sứ mệnh của chúng tôi là tiếp tục duy trì De Heus là tập đoàn gia đình và phát triển rộng khắp trên toàn thế giới trong lĩnh vực thức ăn chăn nuôi, phù hợp với tầm nhìn, giá trị và văn hóa của chúng tôi, đóng góp vào sự phát triển trong lĩnh vực nông nghiệp ở những quốc gia mà chúng tôi có mặt.

Tầm nhìn 

Tốc độ tăng trưởng trong sản xuất nông nghiệp và sản xuất thực phẩm sẽ tăng nhanh để đáp ứng tốc độ phát triển của dân số thế giới cũng như chất lượng cuộc sống ngày càng cao. Chúng tôi tin rằng việc cải thiện giá thành chăn nuôi và duy trì việc sản xuất chăn nuôi bền vững là thật sự cần thiết cho sự thịnh vượng toàn cầu.

Chúng tôi muốn trở thành nhà cung cấp các sản phẩm dinh dưỡng động vật hàng đầu thế giới, để cùng hỗ trợ khách hàng của chúng tôi đạt được kết quả tốt hơn. Chúng tôi nhắm tới mục tiêu cải tiến công nghệ để sản phẩm của chúng tôi đạt được hiệu quả tối đa thông qua kiến thức sâu rộng của chúng tôi về dinh dưỡng động vật.