Trang chủ / Dịch Vụ / Heo Con và Heo Hậu Bị

Heo Con và Heo Hậu BịDe Heus cam kết hỗ trợ tối đa cho người chăn nuôi trong việc tối ưu hoá quy trình chăn nuôi hiệu quả về con giống và chuồng trại

  1. Cung cấp heo nái hậu bị PS
  2. Cung cấp heo con