Trang chủ / Dịch Vụ / Silo và xe Bồn

Silo và xe Bồn

Các ưu điểm khi sử dụng Silo và xe bồn:
  • Tiết kiệm chi phí bao bì.
  • Giảm chi phí nhân công, bốc xếp.
  • Tiết kiệm diện tích kho từ đó có thể giúp khách hàng tăng quy mô đàn.
  • Giảm hao hụt vì yếu tố con người và động vật gây hại.
  • Kiểm soát số lượng nhập /xuất chính xác.
  • Bảo vệ môi trường (không sử dụng bao bì PP).
Với phương pháp tối ưu này, De Heus đã góp phần giúp khách hàng tăng hiệu quả chăn nuôi.