Trang chủ / Sản phẩm / / Cá kèo

Cá kèo

Đặc điểm nổi trội của dòng sản phẩm dành cho cá kèo

  • Đa dạng sản phẩm; thích hợp với các điều kiện nuôi khác nhau                        
  • Độ ổn định trong nước tốt; ít ô nhiễm môi trường                                                
  • FCR thấp, lợi nhuận cao