Trang chủ / Sản phẩm / / Cá lóc

Cá lóc

Đặc tính nổi trội của dòng sản phẩm dành cho cá lóc 

  • Dinh dưỡng cân đối phù hợp cho cá phát triển tối ưu                                                          
  • Thức ăn có độ ổn định cao trong nước                                                                              
  • Giảm ô nhiễm môi trường nuôi                                                                                  
  • Tiết kiệm lao động                                                                                                      
  •  FCR thấp                                                                                                                    
  • Lợi nhuận cao