Trang chủ / Sản phẩm / Nguồn dinh dưỡng hợp lý cho cút phát triển tốt

Nguồn dinh dưỡng hợp lý cho cút phát triển tốt

Nghề nuôi cút đã trở thành phổ biến của nhiều hộ chăn nuôi với các quy mô khác nhau. Hiệu quả kinh tế mà ngành chăn nuôi cút mang lại đã thúc đẩy tốc độ phát triển của các trại chăn nuôi cút. 
De Heus nghiên cứu và mang đến cho người chăn nuôi cút những sản phẩm thức ăn dành cho cút chất lượng cao, giàu dinh dưỡng, giúp người chăn nuôi không ngừng nâng cao năng suất, gia tăng hiệu quả kinh tế.

Cút hậu bị  Cút đẻ giống