Trang chủ / Sản phẩm / / Gà giống

Chăn nuôi gà ở Việt Nam đang đóng vai trò quan trọng giúp người chăn nuôi phát triển kinh tế. Xu hướng chăn nuôi với quy mô vừa và lớn, áp dụng khoa học công nghệ để kiểm soát con giống, dịch bệnh, phương thức quản lý đang ngày càng gia tăng. De Heus cung cấp các sản phẩm dinh dưỡng cho gà linh hoạt theo từng giai đoạn, phù hợp với thực tế chăn nuôi của từng trang trại.

Gà thịt  Gà thịt thả vườn   Gà hậu bị và gà đẻ cao sản   Gà con 1 ngày tuổi   Gà giống