Trang chủ / Sản phẩm / Heo

Heo

Mỗi một giai đoạn tăng trưởng của heo đều có những đặc điểm phát triển rất riêng, đòi hỏi phải có nguồn dinh dưỡng phù hợp. 
De Heus có đầy đủ các giải pháp thức ăn chăn nuôi với công thức tối ưu để phù hợp với đặc điểm từng loài vật nuôi, từng giai đoạn sinh trưởng cho đàn heo của từng trại chăn nuôi.

Heo con  Heo nái  Heo thịt  Heo nọc

Tin tức ngành