Chính sách bảo mật

Trong phần Chính sách Bảo mật, chúng tôi giải thích cách mà De Heus Animal Nutrition (phòng thương mại số 14626985), sau đây được gọi là ‘De Heus’, thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân. De Heus cho rằng, điều quan trọng là thông tin cá nhân của bạn phải được xử lý với sự bảo mật và tuân thủ luật pháp liên quan đến quyền bảo mật dữ liệu cá nhân. Chính sách Bảo mật này áp dụng cho tất cả dữ liệu cá nhân liên quan đến bạn được De Heus xử lý, nếu bạn mua một trong các sản phẩm của chúng tôi, mua hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi, truy cập các trang web hoặc nền tảng truyền thông xã hội của chúng tôi, sử dụng các ứng dụng di động của chúng tôi hoặc nếu bạn liên hệ với chúng tôi bằng bất kỳ cách nào khác. Trong Chính sách Bảo mật này, chúng tôi sẽ giải thích cách De Heus xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.

1. Dữ liệu cá nhân là gì?

Dữ liệu cá nhân nói lên một điều gì đó về bạn. Nó bao gồm những yếu tố như tên, địa chỉ, ngày sinh hoặc số tài khoản ngân hàng của bạn. De Heus thu thập dữ liệu cá nhân của bạn khi bạn gửi email hoặc liên hệ với bộ phận Dịch vụ khách hàng của chúng tôi. Khi bạn truy cập một trong các website của De Heus hoặc khi bạn để lại thông tin của mình trên các website đó, hoặc ở tại một trong các chi nhánh hoặc với nhân viên của De Heus, bạn cũng đang cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân. Dữ liệu cá nhân cũng có thể được thu thập dưới dạng một khách hàng (tiềm năng) hoặc mối quan hệ kinh doanh với De Heus.

2. Các loại dữ liệu cá nhân mà chúng tôi xử lý

2.1 Tổng quát

Chúng tôi có thể thu thập và xử lý các danh mục dữ liệu cá nhân sau: a) Tên và các thông tin nhận dạng khác Chúng tôi thu thập tên, cách xưng hô, giới tính, địa chỉ nhà, địa chỉ email và các thông tin cụ thể của bạn thông qua đơn xin việc trên các trang tuyển dụng của chúng tôi (ví dụ: xem 2.2). b) Thông tin liên hệ, thông tin về tài khoản cá nhân hoặc tài khản đăng ký của bạn Dữ liệu liên hệ của bạn có thể bao gồm địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email của bạn. Nếu bạn đăng ký một dịch vụ cụ thể hoặc tạo tài khoản cá nhân, De Heus cũng có thể ghi lại chi tiết đăng nhập của bạn và các thông tin khác mà bạn cung cấp trên tài khoản đăng ký hoặc biểu mẫu đăng ký. Đối với các khách hàng, chúng tôi cũng thu thập thông tin về công ty, chẳng hạn như tên, địa chỉ, địa chỉ giao hàng và địa điểm kinh doanh của công ty. c) Phương thức giao tiếp của chúng tôi với bạn. Nếu bạn gửi email cho chúng tôi hoặc liên lạc với chúng tôi qua phương tiện truyền thông xã hội, chúng tôi ghi nhận điều này và có thể ghi nhớ cách thức giao tiếp ưu tiên của bạn. Ví dụ: khi bạn đăng ký hoặc hủy đăng ký nhận thư tin tức của De Heus, hoặc ưu tiên của bạn với những thư đăng ký bạn muốn hoặc không muốn nhận. Nếu bạn gọi điện cho chúng tôi, bộ phận Dịch vụ khách hàng của De Heus sẽ nhập các câu hỏi hay khiếu nại của bạn vào cơ sở dữ liệu của công ty. d) Thông tin De Heus thu thập khi bạn sử dụng các website, ứng dụng và các phương tiện truyền thông kỹ thuật số khác của chúng tôi Nếu bạn truy cập các website của De Heus hoặc sử dụng một trong những ứng dụng di động của chúng tôi, chúng tôi có thể ghi lại địa chỉ IP, loại trình duyệt, hệ điều hành, trang web giới thiệu, hành vi lướt web, vị trí của bạn và thói quen bạn sử dụng ứng dụng. De Heus cũng thu thập thông tin qua cookie và các công nghệ tương tự khi bạn truy cập các website hoặc sử dụng các ứng dụng di động của chúng tôi. Để biết thêm thông tin về Chính sách Cookie của De Heus, hãy xem website của chúng tôi hoặc ứng dụng di động bạn đang sử dụng. e) Thông tin về mạng xã hội Tùy thuộc vào cách bạn cài đặt mạng xã hội, De Heus có thể nhận được thông tin từ nhà cung cấp mạng xã hội của bạn. Ví dụ: khi bạn sử dụng tài khoản mạng xã hội để đăng nhập vào các dịch vụ của De Heus, chúng tôi có thể nhận được hồ sơ mạng xã hội của bạn, với thông tin chi tiết về phương thức liên lạc, sở thích và người liên hệ.

2.2 Thông tin cụ thể khi ứng tuyển việc làm

Trong nội dung đơn xin việc, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp các thông tin sau: tên, địa chỉ, ngày sinh, địa chỉ email, số điện thoại, động lực cá nhân, hồ sơ LinkedIn, một bản CV bao gồm những thông tin này, bảng điểm, form đánh giá (liên quan đến quá trình thực tập hoặc các vị trí trước đây), thông tin người liên hệ.

3. Cách chúng tôi thu thập dữ liệu của bạn

De Heus thu thập những danh mục dữ liệu cá nhân được liệt kê ở bên trên theo các cách sau: Chúng tôi thu thập dữ liệu mà bạn cung cấp cho chúng tôi. Khi bạn mua sản phẩm từ De Heus, tạo tài khoản trực tuyến qua www.mijndeheus.nl, ứng tuyển vào một vị trí online, tải sách trắng, đăng ký nhận email của chúng tôi, đăng ký tham dự một trong những sự kiện của chúng tôi hoặc tham gia vào một cuộc thi hoặc chiến dịch khuyến mại. Nếu bạn sử dụng website hoặc các ứng dụng di động của De Heus, chúng tôi thu thập thông tin qua cookie và các công nghệ tương tự. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin trong Chính sách Cookie trên trang web của chúng tôi hoặc trên ứng dụng di động mà bạn đang sử dụng. Tùy thuộc vào cách bạn cài đặt mạng xã hội, De Heus có thể nhận được thông tin từ nhà cung cấp mạng xã hội của bạn. Trong những điều kiện cụ thể, chúng tôi cũng chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các bên thứ ba này (xem điểm 5 "Cung cấp quyền truy cập hoặc chia sẻ dữ liệu của bạn với các bên thứ ba").

4. Chúng tôi thu thập dữ liệu của bạn nhằm mục đích gì?

De Heus sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để hoạt động kinh doanh hiệu quả hơn, cũng như để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho bạn được tốt hơn. Chúng tôi cũng sử dụng dữ liệu cá nhân cho các mục đích khác như: De Heus xử lý dữ liệu cá nhân để tiến hành các thỏa thuận và duy trì mối quan hệ với khách hàng, các nhà cung cấp và các bên liên quan khác. Ví dụ: De Heus ghi lại chi tiết tên và địa chỉ của khách hàng hoặc người đại diện phía khách hàng và trong những trường hợp có thay đổi, De Heus sẽ chỉnh sửa dữ liệu đó. Đối với quá trình xử lý này, De Heus căn cứ vào việc thực hiện một thỏa thuận hoặc lợi ích hợp pháp của thỏa thuận tương ứng, bởi việc duy trì các mối quan hệ là cần thiết trong bối cảnh hoạt động kinh doanh bình thường. Đặt hàng điện tử: De Heus cũng xử lý những dữ liệu cá nhân, chẳng hạn như thông tin đăng nhập, nếu khách hàng đăng ký qua cổng đặt hàng điện tử. Cổng thông tin này cung cấp cho khách hàng thông tin chi tiết về doanh nghiệp của họ như đơn đặt hàng và hóa đơn. Trên cơ sở dữ liệu, De Heus có thể cung cấp cho khách hàng lời khuyên phù hợp liên quan đến thức ăn chăn nuôi và/hoặc cách thức hoạt động kinh doanh hiệu quả. Một phần là do lời khuyên này có tính chất thương mại và liên quan đến thức ăn chăn nuôi, ngoài ra là vì mục tiêu tối ưu hóa dịch vụ, De Heus căn cứ vào việc xử lý dữ liệu này dựa trên lợi ích hợp pháp. Ví dụ, De Heus cũng có thể sử dụng dữ liệu này để xử lý các khiếu nại. Để có thể thực hiện các hoạt động tiếp thị, De Heus xử lý dữ liệu cá nhân của các mối quan hệ kinh doanh (tiềm năng), chẳng hạn như chi tiết về địa chỉ, địa chỉ email, thông tin về công ty và lĩnh vực hoạt động, cũng như lượt truy cập của bạn vào trang web của chúng tôi. Khi cần thiết, dữ liệu cá nhân trong hoàn cảnh này được xử lý dựa trên nền tảng của sự đồng thuận. Đối với mục đích tiếp thị trực tiếp, dữ liệu cá nhân về các mối quan hệ kinh doanh được xử lý trên cơ sở lợi ích hợp pháp bởi các hoạt động này được coi là một phần của hoạt động kinh doanh thông thường của De Heus. Với mục đích truyền thông, chẳng hạn như cung cấp thông tin liên quan về sản phẩm và / hoặc dịch vụ thông qua bản tin, website, tham gia vào các chiến dịch hoặc cuộc thi, mạng xã hội, tài khoản cá nhân MijnDeHeus hoặc cung cấp thông tin liên quan đến các sự kiện ,thì thông tin liên hệ của các mối quan hệ kinh doanh có thể được xử lý. Cần có sự đồng thuận trước khi cung cấp thông tin qua bản tin. De Heus cũng có thể cung cấp thông tin (tài chính) cho các cổ đông, các nhà phân tích, báo chí và / hoặc những bên khác dựa trên sự đồng thuận của những người đã để lại thông tin liên lạc của họ cho De Heus với mục đích nhận thông tin. Đối với các mục đích giao tiếp khác, lợi ích hợp pháp của De Heus có vai trò nền tảng, vì những hoạt động đó liên quan đến hoạt động kinh doanh bình thường của De Heus. Để có thể cải thiện việc cung cấp dịch vụ, chẳng hạn như báo cáo về việc cung cấp sản phẩm và dịch vụ, báo cáo chuyến thăm, báo cáo kết quả kinh doanh hoặc kết quả kỹ thuật (kinh doanh và động vật) (bao gồm dữ liệu chuyển đổi thức ăn kết hợp với số công ty), dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được sử dụng cho các phân tích nội bộ và để có thể đo lường và cải thiện hiệu suất sản phẩm và kinh doanh. Việc xử lý dữ liệu cá nhân này dựa trên cơ sở hợp lệ bởi đó là điều cần thiết trong bối cảnh hoạt động kinh doanh bình thường của De Heus. Trong quá trình nộp đơn xin việc qua trang web hoặc đường bưu điện, bạn sẽ cung cấp cho De Heus rất nhiều dữ liệu cá nhân của mình (xem điểm 2.2). Trên cơ sở dữ liệu này, De Heus có thể đánh giá liệu một ứng viên có thể được mời phỏng vấn hay không. Vì mục đích quản trị và nhằm tuân thủ các nghĩa vụ luật pháp, các dữ liệu về hóa đơn và thanh toán sẽ được xử lý. Cơ sở của quá trình xử lý này là việc thực hiện một thỏa thuận. Để bảo vệ con người (chẳng hạn như nhân viên công ty và khách thăm), bảo vệ thông tin, các tòa nhà và các sản phẩm, khách tới thăm các địa điểm của De Heus sẽ được yêu cầu để lại tên và thông tin chi tiết về công ty của họ. Các nhà máy của De Heus có thể sử dụng camera giám sát. Trong trường hợp này, dữ liệu cá nhân thường được xử lý trên cơ sở lợi ích hợp pháp về lý do an ninh của De Heus. Chúng tôi cũng có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích phân tích vả cải tiến, nhằm cải thiện các website của De Heus. Với việc làm này, chúng tôi sử dụng các dữ liệu của bạn như địa chỉ IP, các trang web đã truy cập, hành vi nhấp và lướt web, trình duyệt internet được sử dụng và thời lượng của một lượt truy cập hoặc phiên truy cập. Một số dịch vụ và ứng dụng trực tuyến của De Heus cũng sử dụng vị trí của bạn, chẳng hạn như để hiển thị cho bạn vị trí đại lý hoặc chuyên gia gần nhất. Cơ sở cho việc xử lý dữ liệu cá nhân này là lợi ích hợp pháp. Để biết thêm thông tin về Chính sách Cookie của De Heus, hãy xem trên website của chúng tôi hoặc ứng dụng di động bạn đang sử dụng.

5. Cung cấp quyền truy cập hoặc chia sẻ dữ liệu của bạn với các bên thứ ba

Chúng tôi sẽ không bao giờ bán dữ liệu cá nhân của bạn cho các bên khác. Chúng tôi chia sẻ dữ liệu của bạn với các bên thứ ba nếu điều này là cần thiết để thực hiện thỏa thuận trong đó bạn là một bên tham gia. Nếu điều này có tính bắt buộc theo luật pháp, theo lệnh của tòa án hoặc lệnh của cơ quan giám sát có thẩm quyền. Nếu bạn cho phép dữ liệu cá nhân của mình được truy cập và chia sẻ với bên thứ ba. Nếu De Heus hoặc bên thứ ba có lợi ích hợp pháp để biện minh cho việc chia sẻ dữ liệu cá nhân. Các website và ứng dụng di động của chúng tôi chứa các liên kết đi đến các website của bên thứ ba. Nếu bạn đi theo các liên kết này, bạn đang rời khỏi các trang web hoặc ứng dụng di động của chúng tôi

6. Bảo vệ và lưu giữ

De Heus đã và đang thực hiện các biện pháp tổ chức và kỹ thuật cần thiết để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn không bị mất hoặc bị sử dụng bất hợp pháp. De Heus có chính sách bảo mật thông tin và đào tạo nhân viên trong lĩnh vực này. Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được lưu giữ, miễn là chúng cần thiết cho các mục đích được nêu trong Chính sách quyền riêng tư này hoặc cần thiết trong phạm vi tuân thủ luật pháp và quy định cũng như để giải quyết tranh chấp.

7. Các quyền của bạn

Quyền chọn đăng ký, chọn không không đăng ký, hủy đăng ký và quyền phản đối. De Heus chỉ gửi email và tin nhắn đẩy trên điện thoại di động nếu bạn đã chọn đăng ký trước đó. Trong quá trình đăng ký, bạn có thể chọn không nhận email quảng cáo từ De Heus. Bạn có thể chọn không nhận những email tiếp thị này cũng như các email và thông báo đẩy trên thiết bị di động có liên quan đến bạn bất cứ lúc nào bằng cách nhấp vào đường link hủy đăng ký trong email, bằng cách điều chỉnh phương thức liên lạc ưu tiên trong tài khoản của bạn trên mijndeheus, bằng cách điều chỉnh cài đặt cho điện thoại thông minh của bạn (dành cho các tin nhắn đẩy trên điện thoại di động) hoặc bằng cách liên hệ với chúng tôi (xem điều 6 về 'Quyền của bạn'). Nếu bạn chọn không đăng ký, bạn sẽ vẫn nhận được các email và email dịch vụ liên quan đến việc mua hàng từ De Heus. Bạn có thể phản đối việc sử dụng dữ liệu cá nhân của mình cho các mục đích tiếp thị trực tiếp bất cứ lúc nào. Bằng việc liên hệ với Nhân viên bảo mật của chúng tôi, bạn có thể tin tưởng vào tất cả các quyền mà bạn có theo luật hiện hành về quyền riêng tư, bao gồm: (1) quyền truy cập dữ liệu của bạn, (2) quyền chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của bạn, (3) quyền xóa dữ liệu cá nhân của bạn, (4) quyền hạn chế xử lý dữ liệu của bạn, (5) quyền đối với tính khả chuyển của dữ liệu và (6) quyền phản đối việc xử lý dữ liệu. Bạn có thể rút lại sự đồng thuận của mình bất kỳ lúc nào bằng cách làm theo các hướng dẫn cụ thể liên quan đến quá trình xử lý dữ liệu mà bạn đã đồng ý. Hoặc bạn có thể liên hệ với Nhân viên Bảo mật của chúng tôi qua info@deheus.com.

8. Chính sách Bảo mật này được duy trì như thế nào?

Chính sách Bảo mật này có hiệu lực vào ngày 1 tháng 11 năm 2018 và thay thế Chính sách Bảo mật trước đây của chúng tôi. Chính sách Bảo mật của De Heus được xem xét thường xuyên. Các thay đổi sẽ được thông báo trên trang web và / hoặc thông báo cho bạn.

9. Câu hỏi?

Nếu bạn có thắc mắc hoặc yêu cầu thông tin về việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn hoặc về Chính sách Bảo mật này, bạn có thể gửi email đến infovn@deheus.com.

 

.