Giám sát Kinh doanh Thủy sản (Cá có vảy)

Giám sát Kinh doanh Thủy sản (Cá có vảy, Cá tra giống, Cá lóc, v.v...) chịu trách nhiệm phát triển, hướng dẫn, thúc đẩy đội ngũ kinh doanh đạt mục tiêu kinh doanh (sản lượng, doanh thu, và lợi nhuận) cho khu vực Tiền Giang, Bến Tre, và An Giang.

Viị trí tuyển dụng đã đóng

Tiền Giang, Bến Tre, và An Giang

Toàn thời gian

Tốt nghiệp Đại học trở lên với chuyên ngành Thủy sản hoặc các lĩnh vực có liên quan

Mở ứng dụng

Giám sát Kinh doanh Thủy sản (Cá có vảy)

Giám sát Kinh doanh Thủy sản (Cá có vảy, Cá tra giống, Cá lóc, v.v...) chịu trách nhiệm phát triển, hướng dẫn, thúc đẩy đội ngũ kinh doanh đạt mục tiêu kinh doanh (sản lượng, doanh thu, và lợi nhuận) cho khu vực Tiền Giang, Bến Tre, và An Giang.

Mô tả công việc

 • Phát triển kinh doanh
 • Xây dựng, điều hành và kiểm soát đội ngũ kinh doanh trong khu vực phụ trách nhằm đạt mục tiêu kinh doanh đề ra
 • Thực hiện mọi nỗ lực để tối đa hóa lợi nhuận và doanh thu cho cả hiện tại và dài hạn
 • Đạt được mục tiêu kinh doanh toàn diện bao gồm doanh số, doanh thu và phát triển thị trường
 • Đề xuất các mục tiêu kinh doanh phù hợp thực tế và kế hoạch hoạt động hàng tháng cho đội ngũ sales với sự tư vấn của quản lý trực tiếp, và chuẩn bị các dự đoán hoạt động kinh doanh đúng lúc
 • Khai thác các khu vực mới nằm trong lãnh thỗ cũng như mở rộng khu vực phát triển kinh doanh
 • Theo dõi các xu hướng kinh doanh và hoạt động của công ty đối thủ trong khu vực được giao
 • Phân công các khu vực cho nhân viên và xây dựng mục tiêu kinh doanh cá nhân cho nhân viên
 • Xem xét hiệu quả hoạt động của đội ngũ kinh doanh, động viên khuyến khích và thúc đẩy họ để đạt được những thành quả cao hơn
 • Hỗ trợ giám đốc kinh doanh thu thập và phân tích các thông tin trên thị trường bao gồm cả đối phương và sản phẩm của họ
 • Tiến hành xúc tiến khuyến mãi, ưu đãi, và các hoạt động chiến lược khác theo yêu cầu cho thị trường được sự tán thành của quản lý trực tiếp
 • Phản hồi những tiêu chí liên quan đến chất lượng và sự ổn định của sản phẩm trong vùng phụ trách
 • Phối hợp giải quyết than phiền của khách hàng. Đưa ra hướng giải quyết mang tính xây dựng tất cả các than phiền của khác hàng liên quan trong khu vực quản lý
 • Các nhiệm vụ khác được giao bởi Giám đốc kinh doanh vùng

Yêu cầu Công việc

 • Tốt nghiệp Cử nhân trở lên với chuyên ngành Thủy sản, Nuôi trồng Thủy sản, Bệnh Thủy sản, hoặc các lĩnh vực có liên quan
 • Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm quản lý và điều hành kinh doanh vùng Tiền Giang, Bến Tre, và An Giang
 • Hiểu các hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực Thủy sản
 • Có kiến thức sâu rộng trong lĩnh vực kinh doanh, đam mê kinh doanh
 • Chính trực, trung thực
 • Kỹ năng quản lý và kết nối đội nhóm
 • Kỹ năng tổ chức và phân tích
 • Kỹ năng thương lượng tốt
Tôi có thể hỗ trợ gì cho bạn?