6 Careers
 • Nhân viên Kinh doanh (sản phẩm dành cho Gia súc - Gia cầm & Thủy Sản)

  TOÀN QUỐC

  Giữ vai trò quan trọng trong mối quan hệ giữa các nhà phân phối, các đại lý, hộ chăn nuôi, …nhằm gia tăng nhận diện và sử dụng sản phẩm công ty De Heus tại các tỉnh trên khắp Việt Nam được phân công phụ trách; chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động kinh doanh trong ngành hàng và khu vực nhằm đạt được chỉ tiêu khối lượng bán hàng hàng năm; quản lý chất lượng và sự thống nhất của sản phẩm và dịch vụ bán ra.

  Tìm hiểu thêm và ứng tuyển
 • Nhân viên Kinh Doanh (sản phẩm dành cho Thú Cưng)

  TOÀN QUỐC

  Giữ vai trò quan trọng trong mối quan hệ giữa các nhà phân phối, các đại lý,… Nhằm gia tăng nhận diện và sử dụng sản phẩm công ty De Heus tại các tỉnh trên khắp Việt Nam được phân công phụ trách; chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động kinh doanh trong ngành hàng và khu vực nhằm đạt được chỉ tiêu khối lượng bán hàng hàng năm; quản lý chất lượng và sự thống nhất của sản phẩm và dịch vụ bán ra.

  Tìm hiểu thêm và ứng tuyển
 • Nhân viên Kỹ thuật Thị trường (Mảng Gia súc - Gia cầm & Thủy sản)

  TOÀN QUỐC

  Nhân viên kỹ thuật thị trường là người trực tiếp chịu trách nhiệm về kỹ thuật đối với các trang trại phụ trách trong khu vực được chỉ định, bao gồm việc đưa ra các tư vấn chuyên môn, hỗ trợ việc quản lý trang trại, triển khai và cải thiện các quy trình chăm sóc nuôi dưỡng để cải thiện hiệu suất chăn nuôi tại trại; đồng thời đảm bảo hiệu quả sản phẩm và duy trì danh tiếng của công ty trên thị trường.

  Tìm hiểu thêm và ứng tuyển
 • Nhân viên Kỹ thuật Trại (Mảng Gia súc - Gia cầm)

  TOÀN QUỐC

  Nhân viên kỹ thuật trại là người trực tiếp chịu trách nhiệm về kỹ thuật đối với trang trại theo chỉ định phụ trách, bao gồm việc đưa ra các tư vấn chuyên môn, hỗ trợ việc quản lý trang trại, triển khai và cải thiện các quy trình chăm sóc nuôi dưỡng để cải thiện hiệu suất chăn nuôi tại trại; đồng thời đảm bảo hiệu quả sản phẩm và duy trì danh tiếng của công ty trên thị trường.

  Tìm hiểu thêm và ứng tuyển
 • Chuyên viên Kỹ thuật Mảng Thủy sản

  Cambodia

  Chuyên viên Kỹ thuật Mảng Thủy sản chịu trách nhiệm tư vấn về mặt chuyên môn kỹ thuật cho các bên có liên quan, kể cả bên ngoài và nội bộ (bộ phận Kinh doanh, sản phẩm, vận hành và ban lãnh đạo). Nhiệm vụ tư vấn kỹ thuật bao gồm đề xuất ý kiến đóng góp và cung cấp thông tin về giám định chuyên môn kỹ thuật, xu hướng thị trường, đưa ra phản hồi liên quan đến khía cạnh kỹ thuật về hiệu quả sản phẩm thức ăn chăn nuôi, song song phối hợp với bộ phận Dinh dưỡng để cải tiến và tối ưu hóa qui trình quản lý thức ăn chăn nuôi cho các trang trại khách hàng theo chỉ định.

  Tìm hiểu thêm và ứng tuyển
 • Nhân viên Kinh doanh (Mảng Thực Thẩm)

  THỊ TRƯỜNG HÀ NỘI

  Giữ vai trò quan trọng trong mối quan hệ giữa các nhà phân phối, các đại lý, …nhằm gia tăng nhận diện và sử dụng sản phẩm công ty De Heus tại các tỉnh trên khắp Việt Nam được phân công phụ trách; chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động kinh doanh trong ngành hàng và khu vực nhằm đạt được chỉ tiêu khối lượng bán hàng hàng năm; quản lý chất lượng và sự thống nhất của sản phẩm và dịch vụ bán ra.

  Tìm hiểu thêm và ứng tuyển