Thủy sản

Giải pháp dinh dưỡng cho cá, tôm...

Đối tác của bạn trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản

Thị trường nuôi trồng thủy sản đang phát triển nhanh chóng. Nhu cầu về nguồn cá an toàn và bền vững cũng đang tăng lên. Thủy sản phải đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của các khách hàng kỹ tính, những người am hiểu về giá trị của thực phẩm có giá trị dinh dưỡng và được sản xuất bền vững.

Tại De Heus, chúng tôi phối hợp chặt chẽ với những người chăn nuôi để đáp ứng được những nhu cầu này. Chúng tôi hiểu rằng sự phát triển bền vững của thủy sản cần phải có sự hợp tác, do những người sản xuất dẫn dắt nhưng cũng tham gia vào toàn bộ chuỗi giá trị.


Đem đến những giải pháp dinh dưỡng và tư vấn trong chăn nuôi

De Heus làm việc cùng với người chăn nuôi và những đối tác quốc tế, như Đại học Toronto và Đại học Wageningen ở Hà Lan. Với mục tiêu nhằm kết hợp kiến thức đã nghiên cứu vào các sản phẩm và dịch vụ dinh dưỡng của chúng tôi để cải thiện hiệu quả kinh tế cho người chăn nuôi

Xem thêm

Đóng góp cho sự phát triển

của ngành nuôi trồng thủy sản tại Việt Nam

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nuôi trồng Thủy sản tại Việt Nam

Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển nuôi trồng thủy sản chuyên dụng của De Heus cung cấp dịch vụ kiểm nghiệm cho một lượng lớn các loài thủy sản. Các cơ sở vật chất trong trung tâm hỗ trợ việc thử nghiệm phát triển thức ăn chăn nuôi tăng cường dưới những điều kiện được kiểm soát. Tiếp đến, các kết quả được thử nghiệm và chứng minh trong những cơ sở vật chất được thiết kế đặc biệt ngoài trời, giúp phản ánh sát sao các kết quả của một trang trại nuôi trồng thủy sản.

Bên cạnh đó, Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển này còn vận hành như một phòng thí nghiệm công nghệ, nơi khách hàng tham gia vào các chương trình đào tạo cũng như các buổi giới thiệu sản phẩm, nhằm giúp họ tăng cường kỹ năng quản lý và kỹ thuật nuôi trồng thủy sản của mình. 


Tư vấn kỹ thuật trực tiếp tại các trang trại chăn nuôi

Hằng ngày, được làm việc trực tiếp tại các trang tại chăn nuôi giúp chúng tôi có thêm nhiều kiến thức và những am hiểu thực tế để có thể đồng hành cùng người chăn nuôi Việt phát triển

Tìm hiểu thêm

Hỗ trợ những người nông dân Việt Nam

Bằng những kiến thức về dinh dưỡng động vật và những am hiểu sâu sắc về nguyên liệu thô, chúng tôi có thể cung cấp đến người chăn nuôi trên toàn cầu những thức ăn chăn nuôi mà họ cần. Hơn thế nữa nhờ mạng lưới vận chuyển rộng khắp, chúng tôi có thể tiếp cận đến người chăn nuôi trên khắp mọi miền.

Bạn có thể tìm chúng tôi ở đây