Bệnh Dịch tả heo châu Phi và giải pháp phòng chống hiệu quả

Dịch tả lợn Châu Phi (African Swine Ferver - ASF) đang tiếp tục có những diễn biến phức tạp tại Trung Quốc. Trong khi đó, dù dịch tả heo châu Phi vẫn chưa xuất hiện ở Việt Nam, nhưng thông tin về dịch bệnh này đã được người chăn nuôi quan tâm đặc biệt bởi lẽ ngành chăn nuôi heo là một ngành trọng điểm. De Heus gửi đến người chăn nuôi những thông tin về sự nguy hiểm và biện pháp phòng tránh để người nông dân có biện pháp chủ động bảo vệ đàn heo trước dịch bệnh nguy hiểm.

xem thêm

Mỗi doanh nghiệp cần có giải pháp thức ăn chăn nuôi riêng cho mình

Hướng dẫn sử dụng sản phẩm

5 giá trị cốt lõi

Tin tức