Kỹ Thuật Viên Phần Mềm Quản Lý Trang Trại

MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC • Đến thăm trại khách hàng, trao đổi và thuyết phục cài đặt phần mềm quản lý trang trại và đảm bảo việc vận hành, bảo trì để phần mềm được vận hành tốt đối cho khách hàng. • Thuyết phục khách hàng vận hành phần mềm, giữ mối liên lạc thường xuyên với cả khách hàng lẫn quản lý trực tiếp để nâng cấp, phát triển phần mềm sao cho phù hợp nhất với thị trường Việt Nam.

Viị trí tuyển dụng đã đóng

Tầng 8, Cantavil Premier, Số 1 Song Hành, đường Xa lộ Hà Nội, Phường An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

Toàn thời gian

Đại học

Mở ứng dụng

Kỹ Thuật Viên Phần Mềm Quản Lý Trang Trại

Trách nhiệm


• Giới thiệu, cài đặt phần mềm quản lý trang trại và lợi ích của việc sử dụng phần mềm đến khách hàng.
• Cài đặt phầm mềm cho khách hàng
• Tập huấn hướng dẫn khách hàng vận hành phần mềm
• Giải quyết các thắc mắc về công nghệ của khách hàng từ đơn giản đến phức tạp và cung cấp một kế hoạch phân tích và kế hoạch hành động.
• Tương tác với bộ phận IT và nhà cung cấp để giải quyết các vấn đề về kỹ thuật liên quan đến phần mềm của nhà cung cấp nếu cần thiết.
• Tìm hiểu khả năng cạnh tranh và đáp ứng của ứng dụng để xác định khoảng trống và làm thế nào để phục vụ khách hàng tốt nhất.
• Các nhiệm vụ khác được giao bởi Giám đốc nhóm ngành, và Giám đốc dự án

Yêu cầu công việc

Đại học chuyên ngành Chăn nuôi – Thú y.
• Có nhận thức thực tế và kỹ năng tiếp cận với các trang trại chăn nuôi.
• Sử dụng vi tính (đặc biệt là Excel) và các phần mềm cần thiết khác
• Giao tiếp tốt.
• Hiểu được các nguyên tắc và phương pháp khoa học.
• Có khả năng làm việc độc lập.
• Tiếng Việt và Tiếng Anh
• Thái độ: Tích cực, đáng tin cậy, chân thật, siêng năng.
• Sẵn sàng sống ở khu vực cách ly và làm việc với động vật.

Kỹ Thuật Viên Phần Mềm Quản Lý Trang Trại

Tôi có thể hỗ trợ gì cho bạn?