THỨC ĂN CHĂN NUÔI

Chúng tôi cung cấp tất cả các loại thức ăn chăn nuôi.

Bạn có thể nhận thấy sự khác biệt

Việc cân bằng giữa những nhu cầu về dinh dưỡng cho vật nuôi với nhu cầu về thực phẩm ngày một khắt khe của thế giới chính là thách thứ́c mà De Heus phải đối mặt mỗi ngày. Phương pháp tiếp cận đến thức ăn chăn nuôi của chúng tôi không đơn giản là cung cấp những giải pháp bởi vì không có con đường tắt nào dẫn đến việc tạo ra được những sản phẩm dinh dưỡng động vật chất lượng cao. Chúng tôi đã nghiên cứu kĩ lưỡng tất cả mọi thứ từ chất lượng của nguyên liệu đầu vào cho đến từng thành phần dinh dưỡng cho từng nhóm vật nuôi khác nhau. Chúng tôi nghiên cứu những lợi ích về sức khỏe và nhìn vào những giá trị dinh dưỡng trong vòng đời vật nuôi cũng như cách mỗi một công thức dinh dưỡng ứng với những điều kiện khí hậu và môi trường khác nhau.


Các Loại Thức Ăn Chăn Nuôi

Mỗi trang trại khác nhau sẽ có những yêu cầu về thức ăn chăn nuôi khác nhau. Trong đó vật nuôi và môi trường sống của chúng là yếu tố vô cùng quan trọng.

De Heus phát triển và sản xuất các loại sản phẩm dinh dưỡng thích hợp với từng giai đoạn phát triển của vật nuôi dựa trên tình hình thực tế của từng trang trại và mục tiêu của người chăn nuôi