Kiểm soát viên tín dụng

Tập trung vào hỗ trợ việc kiểm soát cấp, tái cấp tín dụng; hỗ trợ theo dõi thư bảo lãnh; theo dõi thư xác nhận công nợ; và hỗ trợ kiểm soát việc thu nợ tới hạn.

Viị trí tuyển dụng đã đóng

De Heus LLC, 8th Floor, Cantavil Premier, No. 1, Ha Noi Highway, An Phu Ward, District 2, HCMC | Viet Nam

Tạm thời (6-8 tháng)

Đại học, chuyên ngành kế toán.

Mở ứng dụng

Kiểm soát viên tín dụng

Mục đích công việc

Tập trung vào hỗ trợ việc kiểm soát cấp, tái cấp tín dụng; hỗ trợ theo dõi thư bảo lãnh; theo dõi thư xác nhận công nợ; và hỗ trợ kiểm soát việc thu nợ tới hạn.

Mô tả công việc

1. Hỗ trợ việc kiểm soát cấp và tái cấp tin dụng cho khách hàng
 • Hỗ trợ việc theo dõi và kiểm soát hổ sơ cấp và tái cấp tín dụng (tín chấp, thế chấp, và bảo lãnh ngân hàng).
 • Đảm bảo hổ sơ liên quan đến việc cấp và tái cấp tín dụng cho khách hang được lưu trữ đầy đủ và luôn được cập nhật.
2. Hỗ trợ việc theo dõi thư bảo lãnh
 • Theo dõi ngày hiệu lực của thư bảo lãnh và hợp đồng bảo hiểm để: phát hành mới hoặc gia hạn thư bảo lãnh; mua hoặc gia hạn bảo hiểm. Đồng thời lập hợp đồng thế chấp hoặc hợp đồng cấp tín dụng
 • Đảm bảo thư bảo lãnh và hợp đồng bảo hiểm luôn được cập nhật. Không để thư bảo lảnh và hợp đồng bảo hiểm bị quá thời hạn.
3. Theo dõi thư xác nhận công nợ
 • Theo dõi việc gửi thư xác nhận công nợ phải thu từng tháng
 • Đảm bảo thư xác nhận công nợ cho các khách hang trọng yếu được thu về đủ và trên 80% cho các khách hang còn lại. Cuối năm, đảm bảo 100% thư xác nhận công nợ được thu về.
4. Hỗ trợ việc kiểm soát các công nợ phải thu tới hạn
 • Hỗ trợ việc theo dõi và kiểm soát thu nợ tới hạn, quá hạn, bao gồm: gọi điện, gửi thư nhắc nợ, hoặc làm việc trực tiếp khách hàng về việc thanh toán nợ.
 • Hỗ trợ kiểm soát tốt tỷ lệ nợ quá hạn, nợ xấu,… của từng khách hàng.

Yêu cầu

 • Hiểu biết về Thực tiễn kế toán được chấp nhận chung và các tiêu chuẩn kế toán Việt Nam
 • Bằng đại học, chuyên ngành kế toán.
 • Có kinh nghiệm thực tế kế toán trên máy tính từ những công ty quốc tế và những phần mềm ứng dụng thông thường, ví dụ bảng tính và xử lý văn bản
 • Có khả năng tự tổ chức và ưu tiên hóa các công việc để đảm bảo yêu cầu thay đổi mà không bị áp lực.
 • Giao tiếp thành thạo Tiếng Anh.
 • Hiểu được tầm quan trọng của việc đáp ứng đúng thời hạn báo cáo cho công ty và luôn sẵn sàng làm việc ngoai giờ khi có yêu cầu.
Tôi có thể hỗ trợ gì cho bạn?