Bài phỏng vấn Ông Gabor Fluit trên Tạp chí chuyên ngành của ngành Thủy sản Việt Nam

27 tháng 1 2016
-
2 phút

"Tại De Heus, chúng tôi xây dựng văn hóa công ty dựa trên 4 tiêu chí: Luôn luôn học hỏi, luôn biết lắng nghe, giúp đỡ và chia sẻ nhau trong công việc thông qua việc giao tiếp hiệu quả và luôn mang trong mình tinh thần chiến thắng" - Đó là những chia sẻ của ông Gabor Fluit - Tổng Giám Đốc De Heus Khu vực Châu Á trong bài phỏng vấn ông về De Heus Việt Nam trên Tạp chí Thủy sản Việt Nam  số báo TSVN 1(224) ra ngày 1.1.2016.