De Heus: Hướng đến phát triển bền vững và bảo vệ môi trường trong ngành tôm Việt Nam

12 tháng 3 2024
-
5 phút

Sáng ngày 5 tháng 3 năm 2024, sự kiện khánh thành nhà máy thức ăn tôm De Heus Vĩnh Long đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong cam kết phát triển bền vững và bảo vệ môi trường của De Heus tại Việt Nam. Với tầm nhìn chiến lược và nỗ lực không ngừng nghỉ, De Heus đang góp phần kiến tạo tương lai xanh cho ngành tôm Việt Nam, đồng hành cùng người nuôi tôm hướng đến lợi nhuận bền vững cho tất cả các bên.

De Heus: Hướng đến phát triển bền vững và bảo vệ môi trường trong ngành tôm Việt Nam

Cam kết mạnh mẽ của De Heus về bảo vệ môi trường

De Heus luôn đặt mục tiêu bảo vệ môi trường lên hàng đầu trong mọi hoạt động của mình. Nhà máy De Heus Vĩnh Long được thiết kế và xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế, áp dụng các công nghệ tiên tiến nhất để giảm thiểu tối đa tác động đến môi trường. Hệ thống xử lý nước thải hiện đại, hệ thống thu gom và tái sử dụng khí thải, sử dụng năng lượng hiệu quả và trồng cây xanh là những minh chứng cho cam kết của De Heus.

Giải pháp sáng tạo cho tương lai xanh

De Heus không chỉ cung cấp thức ăn tôm chất lượng cao mà còn mang đến những giải pháp sáng tạo giúp người nuôi tôm tối ưu hóa hiệu quả sản xuất và bảo vệ môi trường.

- Ứng dụng công nghệ tiên tiến: De Heus tiên phong áp dụng các công nghệ tiên tiến như hệ thống quản lý trại thông minh, hệ thống cho ăn tự động, giúp người nuôi tôm kiểm soát tốt hơn các yếu tố môi trường, giảm thiểu thức ăn dư thừa và ô nhiễm môi trường.

- Phát triển thức ăn tôm thân thiện với môi trường: De Heus tập trung nghiên cứu và phát triển các dòng thức ăn tôm có hàm lượng dinh dưỡng cao, ít gây ô nhiễm môi trường, giúp tôm phát triển khỏe mạnh và giảm thiểu rủi ro dịch bệnh.

- Hỗ trợ người nuôi tôm: De Heus thường xuyên tổ chức các chương trình hội thảo, cung cấp kiến thức và kỹ thuật nuôi tôm tiên tiến, giúp người nuôi tôm nâng cao năng suất và áp dụng các biện pháp nuôi tôm bền vững.

Lợi ích thiết thực từ phát triển bền vững

Phát triển bền vững mang lại lợi ích thiết thực cho tất cả các bên liên quan trong ngành tôm:

- Người nuôi tôm: Nâng cao năng suất, giảm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận và cải thiện chất lượng cuộc sống.

- Ngành tôm: Nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế, đảm bảo an ninh lương thực và phát triển kinh tế địa phương.

- Môi trường: Giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo vệ hệ sinh thái và nguồn tài nguyên thiên nhiên.

Tầm nhìn chiến lược cho tương lai ngành tôm Việt Nam

De Heus tin tưởng rằng phát triển bền vững là chìa khóa cho tương lai ngành tôm Việt Nam. Với cam kết mạnh mẽ, De Heus sẽ tiếp tục đầu tư vào công nghệ tiên tiến, nghiên cứu phát triển sản phẩm, và hợp tác cùng các đối tác trong chuỗi giá trị để xây dựng một ngành tôm Việt Nam xanh, bền vững và thịnh vượng.

De Heus - Đồng hành cùng người nuôi tôm Việt Nam hướng đến tương lai xanh!