De Heus Tham Gia Hội Nghị Toàn Quốc Về Thúc Đẩy Công Tác Chế Biến Và Phát Triển Thị Trường Nông Sản Năm 2021

27 tháng 4 2021
-
2 phút

Ngày 28/04/2021, De Heus góp mặt với một gian hàng nằm trong khuôn khổ Hội nghị toàn quốc về thúc đẩy công tác chế biến và phát triển thị trường nông sản năm 2021 tại trung tâm Thành ủy Thành phố Cần Thơ. Hội nghị nhằm cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng phát triển nông nghiệp bền vững, nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng và khả năng cạnh tranh nông sản

Hôi nghị lần này với sự tham gia của nhiều ban ngành lãnh đạo: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Đại diện lãnh đạo Bộ, ngành trung ương; Đại diện cơ quan,đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Khoa học và Công nghệ và một số Bộ, ngành liên quan; Đại diện Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, Sở Nông nghiệp và PTNT; Đại diện một số Hiệp hội ngành hàng, Doanh nghiệp, Hợp tác xã; Cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương cùng một số gian hàng của các doanh nghiệp tiêu biểu trong lĩnh vực chế biến nông sản và nông nghiệp. Hội nghị thu hút hàng trăm lượt khách mời tham quan cùng những chuyên đề thú vị về phát triển nông sản, thủy sản và nông nghiệp ở Việt Nam hướng những công nghệ mới.

Tại gian hàng De Heus, chúng tôi tập trung vào quảng bá thương hiệu cùng những công nghệ hiện đại được De Heus ứng dụng và phát triển tại thị trường thức ăn chăn nuôi nói chung và thức ăn dành cho thủy sản nói riêng. Thông qua hội nghị lần này, De Heus có cơ hội được nhiều người biết đến, khẳng định giá trị thương hiệu tại thị trường thức ăn chăn nuôi ở Việt Nam. Bên cạnh đó, De Heus còn hướng đến phát triển chuỗi giá trị, nhằm nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng và khả năng cạnh tranh nông sản; bảo vệ môi trường, sinh thái; nâng cao thu nhập cho người dân ở khu vực nông thôn.