Lần đầu tiên Việt Nam xuất khẩu trứng ấp sang Myanmar

30 tháng 8 2018
-
3 phút

Bel Gà đã trở thành công ty giống gia cầm đầu tiên ở Việt Nam xuất khẩu trứng ấp thành công sang thị trường Myanmar với chất lượng thành phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế.

Để có thể xuất khẩu được trứng ấp, Bel Gà đã phải đầu tư các trại gà bố mẹ và nhà máy ấp trứng đạt chứng nhận Global GAP IFA, tiêu chuẩn phiên bản 5.1 lần đầu tiên tại Việt Nam.

Trang trại được đặt tại tỉnh Lâm Đồng với 3 trại gà giống và một nhà máy ấp trứng ứng dụng mô hình sản xuất hiện đại, kết hợp với mật độ nuôi thấp, đảm bảo an toàn sinh học ở mức độ cao, tránh các rủi ro về bệnh dịch.

Các nhà nuôi được trang bị hệ thống điều khiển từ xa Orion, đảm bảo kiểm soát khí hậu chuồng trại một cách chính xác và có hệ thống để kiểm soát dữ liệu, thông số của trại nhờ hệ thống theo dõi từ xa Rainbow.