Chuyên viên ATSKMT - HSE Specialist

Thực hiện các chương trình về an toàn, sức khỏe và môi trường (HSE) phù hợp với hướng dẫn của công ty và các quy định luật pháp của Việt Nam.

Viị trí tuyển dụng đã đóng

HẬU GIANG

TOÀN THỜI GIAN

CỬ NHÂN NGÀNH CƠ KHÍ, ĐIỆN, CÔNG NGHỆ, MÔI TRƯỜNG, BẢO HỘ LAO ĐỘNG

Mở ứng dụng

Chuyên viên ATSKMT- HSE Specialist

Mô tả công việc:

  • Thực hiện và hướng dẫn cho nhân viên qui định ATSKMT.
  • Lập kế hoạch ATSKMT hàng năm cho công ty theo yêu cầu từ Trưởng phòng/ Giám sát ATSKMT. Kiểm tra ATSKMT tại hiện trường (hàng ngày, hàng tuần, v.v…).
  • Kết hợp với phòng ban tổ chức nói chuyện chuyên đề ATSKMT định kỳ, huấn luyện ATSKMT (quy định, quy trình, thủ tục, v.v…).
  • Ghi nhận thực hiện các chương trình ATSKMT cho Trưởng phòng/ Giám sát ATSKMT, báo cáo cơ quan ban ngành liên quan tới hoạt động ATSKMT.
  • Quản lý hồ sơ, tài liệu của hệ thống quản lý an toàn sức khỏe môi trường và chịu trách nhiệm theo dõi các hoạt động y tế cơ bản không cần chuyên môn tại nhà máy đối với nhà máy không có nhân viên Y Tế.

Yêu cầu công việc:

  • Tốt nghiệp đại học các ngành kỹ thuật (Cơ khí, điện, công nghệ, môi trường, bảo hộ lao động).
  • Tối thiểu 03 năm kinh ngiệm chuyên trách công tác HSE tại nhà máy.
  • Tiếng Anh trung cấp.
  • Có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình trong công việc.
  • Kỹ năng giao tiếp tốt với nhân viên tại các phân xưởng và phòng ban khác, quan hệ tốt với cơ quan chính quyền địa phương.
Tôi có thể hỗ trợ gì cho bạn?