Chuyên Viên Sức Khỏe và Môi Trường (HSE Specialist)

Chuyên Viên Sức Khỏe và Môi Trường là người chịu trách nhiễn thực hiện và hướng dẫn cho nhân viên quy định vè An Toàn Sức Khỏe Môi Trường (ATSKMT).

Vị trí tuyển dụng

HẢI PHÒNG

TOÀN THỜI GIAN

ĐẠI HỌC CÁC NGÀNH KỸ THUẬT - CƠ KHÍ, ĐIỆN, MÔI TRƯỜNG, BẢO HỘ LAO ĐỘNG

Ứng tuyển ngay

Chuyên Viên Sức Khỏe và Môi Trường (HSE Specialist)

Mô tả công việc:

 • Thực hiện và hướng dẫn cho nhân viên quy định về ATSKMT.
 • Lập kế hoạch ATSKMT hằng năm cho công ty theo yêu cầu từ Trưởng phòng/Giám sát
 • Kiểm tra ATSKMT tại hiện trường.
 • Kết hợp với các phòng ban liên quan tổ chức các buổi chia sẻ chuyên đề về ATSKMT
 • Tập huấn về ATSKMT đinh kỳ.
 • Ghi nhận và thực hiện các chương trình về STSKMT cho Trưởng phòng/Giám sát báo cáo cơ quan ban ngành liên quan tới hoạt động ATSKMT.
 • Quản lý hồ sơ, tài liệu của hệ thống quản lý ATSKMT và chịu trách nhiệm theo dõi các hoạt động y tế cơ bản không cần chuyên môn tại nhà máy (đối với nhà máy không có Nhân viên Y Tế).

Yêu cầu công việc:

 • Tốt nghiệp Đại Học các ngành kỹ thuật (cơ khí, điện, môi trường, bảo hộ lao động)
 • Ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh HSE tại nhà máy.
 • Có khả năng gia tiếp tiếng Anh (trung cấp).
 • Có tinh thần trách nhiệm, cẩn thận.

Hãy Ứng Tuyển Ngay!