Nhân Viên Kiểm Soát Chất Lượng

Kiểm soát quá trình sản xuất ở từng công đoạn, thành phẩm lưu kho, xuất kho cho khách hàng.

Viị trí tuyển dụng đã đóng

HẬU GIANG

TOÀN THỜI GIAN

TRUNG CẤP

Mở ứng dụng

Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng

Mô tả công việc:

 • Lấy mẫu thành phẩm ở các công đoạn.
 • Đánh giá cảm quan, thực hiện các test nhanh, đưa ra quyết định, thông báo kết quả đến các bộ phận liên quan.
 • Kiểm tra chất lượng thành phẩm lưu kho và thành phẩm trả về.
 • Tổ chức lấy mẫu, gởi mẫu phân tích định kỳ, lưu mẫu và hủy mẫu thành phẩm  theo quy định.
 • Kiểm tra quá trình đóng gói.
 • Kiểm soát việc thực hiện ghi nhận số lượng hàng tái chế thành phẩm (Giám sát việc thực hiện tái chế).
 • Báo cáo kịp thời những bất thường trong quá trình sản xuất, lưu kho cho cấp trên trực tiếp, trường hợp nghiêm trọng có thể báo cáo vượt cấp lên cấp trên để có biện pháp giải quyết kịp thời.
 • Lấy mẫu nguyên liệu khi tiến hành nhập kho.
 • Đánh giá cảm quan, thực hiện các test nhanh, đưa ra quyết định, thông báo kết quả đến các bộ phận liên quan.
 • Kiểm soát chất lượng nguyên liệu lưu kho.
 • Báo cáo kịp thời những bất thường trong quá trình nhập nguyên liệu cho cấp trên trực tiếp, trường hợp nghiêm trọng có thể báo cáo vượt cấp lên cấp trên để có biện pháp giải quyết kịp thời.
 • Kiểm tra chất lượng nguyên liệu kho bên ngoài nhà máy.
 • Kiểm tra hệ thống sản xuất bao gồm: độ đồng đều máy trộn, nhiễm chéo hệ thống, Phytase.
 • Kiểm tra phương tiện vận chuyển thành phẩm và cung cấp CoA cho khách hàng.
 • Kiểm tra côn trùng trong hệ thống giàn máy.
 • Hỗ trợ triển khai thực hiện việc ghi chép hồ sơ theo tiêu chuẩn ISO 22.000.
 • Kết hợp các dịch vụ thực hiện diệt động vật gây hại theo yêu cầu thực tế tại công ty.
 • Các công việc khác theo sự phân công của đội trưởng QC.
 • Kết hợp với các bộ phận liên quan giải quyết công việc liên quan đến chất lượng thành phẩm khi phát sinh.

Yêu cầu công việc:

 • Tốt nghiệp Trung cấp trở lên ngành Công nghệ hóa, Công nghệ sinh học/vi sinh, Công nghệ thực phẩm, chuyên ngành chăn nuổi thú y.
 • Làm việc theo ca, sẵn sàng làm thêm giờ nếu cần.
 • Có kinh nghiệm ở vị trí QC 1-2 năm.