Trưởng Nhóm Bảo Trì Trang Trại

Duy trì thiết bị hệ thống máy móc, thiết bị vận hành chuồng trại, hệ thống nước hoạt động trong điều kiện tốt nhất.

Viị trí tuyển dụng đã đóng

ĐẮK LẮK, CÓ THỂ DI CHUYỂN GIỮA CÁC TRẠI

TOÀN THỜI GIAN

ĐẠI HỌC CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN-ĐIỆN TỬ, CƠ-ĐIỆN TỬ, TỰ ĐỘNG HÓA VÀ CÁC NGÀNH LIÊN QUAN

Mở ứng dụng

Trưởng Nhóm Bảo Trì Trang Trại

Mô tả công việc:

 • Đảm bảo quy trình bảo dưỡng được vận hành đạt hiệu quả đến các trang trại. 
 • Lập kế hoạch kiểm soát ngân sách để bảo trì.
 • Bảo trì tất cả các máy móc đáp ứng hoạt động theo tiêu chuẩn.
 • Lập kế hoạch và quản lý tất cả các hoạt động sửa chữa và lắp đặt.
 • Hướng dẫn nhân viên kỹ thuật trang trại hoặc bên ngoài của công ty để cùng nhau làm việc theo chính sách an toàn và các quy tắc an toàn sinh học của trang trại.
 • Thiết kế tài liệu nhập ký bảo trì và lập báo cáo tiến độ hàng ngày.
 • Lập kế hoạch dự phòng và kế hoạch hành động khi phát hiện các vấn đề nghiêm trọng.

Yêu cầu công việc:

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành điện – điện tử, Cơ – điện tử, Tự động hóa hoặc các ngành liên quan.
 • Có 2 năm kinh nghiệm trở lên, ưu tiên kinh nghiệm bảo trì trại heo giống.
 • Kỹ năng quản lý nhóm, phân tích và ra quyết định tốt.
 • Sử dụng thành thạo Excel, Word, Powerpoint,….
 • Nhiệt tình, trách nhiệm cao trong công việc.
 • Sẵn sàng đi công tác đến các trang trại Giống vật nuôi.
 • Luôn cập nhật công nghệ mới.
 • Chủ động và làm việc đúng thời hạn.
 • Có thể làm việc theo nhóm (vì vậy cũng có thể lắng nghe ý kiến của người khác).