6620 - Thức ăn hỗn hợp gà thịt cao sản từ 1 - 14 ngày tuổi

Thức ăn hỗn hợp gà thịt cao sản từ 1 - 14 ngày tuổi

Nguồn dinh dưỡng hợp lý phù hợp với các giai đoạn sinh trưởng của gà thịt giúp người chăn nuôi tiết kiệm chi phí, tăng năng suất và hiệu quả chăn nuôi. De Heus cùng với đội ngũ chuyên gia trong lĩnh vực dinh dưỡng động vật đã luôn không ngừng nghiên cứu, đưa ra những công thức về dinh dưỡng cho các sản phẩm thức ăn dành cho gà thịt cao sản, nhằm đem lại hiệu quả kinh tế tối ưu cho người chăn nuôi.