7610 - Thức ăn hỗn hợp cho gà đẻ hậu bị cao sản từ 7 – 12 tuần tuổi

Thức ăn hỗn hợp cho gà đẻ hậu bị cao sản từ 7 – 12 tuần tuổi

Hậu bị là giai đoạn quan trọng nhất chuẩn bị cho gà để trứng thương phẩm phát triển tốt và khả năng sinh sản cao. Quy trình nuôi dưỡng và chăm sóc gà trong thời gian mới nở đến khi đẻ trứng quyết định tuổi đẻ trứng đầu, số trứng đẻ, trọng lượng trứng cũng như thời gian khai thác trứng. Dòng sản phẩm thức ăn dành cho gà hậu bị và gà đẻ cao sản của De Heus phù hợp với từng giai đoạn sinh trưởng của gà. Tùy vào mục đích chăn nuôi, khách hàng có thể lựa chọn chương trình thức ăn cho phù hợp.

  • Kích thích lượng ăn vào tăng thể tích diều
  • Dinh dưỡng cân đối giúp cho gà mọc lông và thay lông tốt