7700 - Thức ăn hỗn hợp gà đẻ cao sản từ 19 - 45/50 tuần tuổi

7700 - Thức ăn hỗn hợp gà đẻ cao sản từ 19 - 45/50 tuần tuổi

Dinh dưỡng thích hợp cho gà đẻ là điều cần thiết để đảm bảo năng suất gia cầm và hoạt động sản xuất đạt hiệu suất cao nhất. Dòng sản phẩm dành cho gà đẻ cao sản của De Heus phù hợp với từng giai đoạn sinh trưởng của gà. Tùy vào mục đích chăn nuôi, khách hàng có thể lựa chọn chương trình thức ăn cho phù hợp.

  • Kích thước thức ăn phù hợp kích thích ngon miệng và tiêu hóa
  • Cân đối acid amin thiết yếu cho trọng lượng trứng lớn
  • Chất lượng vỏ trứng chắc bền và màu vỏ đẹp
  • Duy trì được khung xương vững chắc trong thời gian khai thác kéo dài
  • Sử dụng nguồn thảo dược và acid béo thiết yếu cho tỷ lệ đẻ cao và duy trì đỉnh điểm
  • Giảm bài thải các chất gây ô nhiễm trong chuồng trại ( NH3,H2S…)