7715 - Thức ăn hỗn hợp gà đẻ sau 45/50 tuần tuổi

Thức ăn hỗn hợp gà đẻ sau 45/50 tuần tuổi

Dinh dưỡng thích hợp cho gà đẻ là điều cần thiết để đảm bảo năng suất gia cầm và hoạt động sản xuất đạt hiệu suất cao nhất. Dòng sản phẩm thức ăn dành cho gà đẻ cao sản của De Heus phù hợp với từng giai đoạn sinh trưởng của gà. Tùy vào mục đích chăn nuôi, khách hàng có thể lựa chọn chương trình thức ăn cho phù hợp.

  • Duy trì chất lượng vỏ và khẩu phần dinh dưỡng thích hợp cho gà đẻ già.