7780 - Thức ăn hỗn hợp cút hậu bị từ 1 - 21 ngày tuổi

Thức ăn hỗn hợp cút hậu bị từ 1 - 21 ngày tuổi

Nghề nuôi cút đã trở thành phổ biến của nhiều hộ chăn nuôi với các quy mô khác nhau. Hiệu quả kinh tế mà ngành chăn nuôi cút mang lại đã thúc đẩy tốc độ phát triển của các trại chăn nuôi cút.
De Heus nghiên cứu và mang đến cho người chăn nuôi cút những sản phẩm thức ăn dành cho cút chất lượng cao, giàu dinh dưỡng, giúp người chăn nuôi không ngừng nâng cao năng suất, gia tăng hiệu quả kinh tế.

  • Hàm lượng dinh dưỡng tối ưu, với nguyên liệu đầu vào đạt tiêu chuẩn, giúp cút phát triển nhanh, FCR tốt.
  • Thức ăn có độ min đồng đều, phù hợp với hệ tiêu hóa đặc thù của cút con.
  • Lông bóng mượt, hạn chế mùi hôi trong chuồng, giảm áp lực môi trường chăn nuôi lên cút con.