8001 - Thức ăn đậm đặc gà đẻ từ 19 tuần - loại

Thức ăn đậm đặc gà đẻ từ 19 tuần - loại

Dinh dưỡng thích hợp cho gà đẻ là điều cần thiết để đảm bảo năng suất gia cầm và hoạt động sản xuất đạt hiệu suất cao nhất. Dòng sản phẩm thức ăn dành cho gà đẻ cao sản của De Heus phù hợp với từng giai đoạn sinh trưởng của gà. Tùy vào mục đích chăn nuôi, khách hàng có thể lựa chọn chương trình thức ăn cho phù hợp.

  • Cân đối Acid amin thiết yếu cho trọng lượng trứng lớn
  • Chất lượng vỏ trứng chắc và bền
  • Công thức pha trộn phù hợp với nguyên liệu địa phương
  • Giảm giá thành, tăng hiệu quả kinh tế