3010 B - Thức ăn hỗn hợp heo nái mang thai

Thức ăn dành cho heo nái mang thai siêu nạc

Chăn nuôi heo thịt rất phổ biến ở Việt Nam, giúp người chăn nuôi cải thiện đời sống kinh tế. Để đạt được hiệu quả chăn nuôi cao, người chăn nuôi phải quản lý được rất nhiều yếu tố, trong đó, thức ăn đóng một phần rất quan trọng. Dòng sản phẩm thức ăn dành cho heo nái của De Heus là giải pháp tuyệt vời giúp đàn heo tăng năng suất, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người chăn nuôi.

  • Phù hợp cho nái cao sản
  • Phục hồi thể trạng sau đẻ nhanh, giảm tỷ lệ loại thải
  • Chân móng khỏe
  • Nái đẻ nhiều con, đồng đều