3805 - Thức ăn hỗn hợp heo thịt siêu nạc từ 12kg - 30kg

Sản phẩm thức ăn cho heo choai từ 12 đến 30kg. Có thể sử dụng tới 50kg.

Chăn nuôi heo thịt rất phổ biến ở Việt Nam, giúp người chăn nuôi cải thiện đời sống kinh tế. Để đạt được hiệu quả chăn nuôi cao, người chăn nuôi phải quản lý được rất nhiều yếu tố, trong đó, thức ăn đóng một phần rất quan trọng. Dòng sản phẩm thức ăn dành cho heo thịt của De Heus là giải pháp tuyệt vời giúp đàn heo tăng năng suất, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người chăn nuôi.

  • Sử dụng tối ưu cho heo cao sản
  • Tăng trọng tốt, ADG cao, FCR hợp lý.
  • Giá thành chăn nuôi thấp
  • Heo phát triển nhanh và an toàn