Profile picture for de heus.

3806 - Thức ăn hỗn hợp heo thịt siêu nạc từ 30kg - 65kg

Thức ăn dành cho heo thịt siêu nạc giai đoạn sắp xuất chuồng

Chăn nuôi heo thịt rất phổ biến ở Việt Nam, giúp người chăn nuôi cải thiện đời sống kinh tế. Để đạt được hiệu quả chăn nuôi cao, người chăn nuôi phải quản lý được rất nhiều yếu tố, trong đó, thức ăn đóng một phần rất quan trọng. Dòng sản phẩm thức ăn dành cho heo thịt của De Heus là giải pháp tuyệt vời giúp đàn heo tăng năng suất, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người chăn nuôi.

  • Giúp heo xuất chuồng đặc biệt có chất lượng thịt rất cao, màu sắc đẹp tự nhiên, hạn chế tích mỡ, tiêu tốn thức ăn tối thiểu, tăng trọng tối đa, giá thành tối thiểu.
  • Có thể sử dụng tới 100kg để heo đạt tốc độ tăng trọng cao nhất
  • Là thức ăn có thể dùng tới xuất chuồng vẫn cho giá thành sản xuất thấp