9002 - Thức ăn viên nổi cao cấp chuyên dùng cho cá Rô Phi - Điêu Hồng, giai đoạn từ 5 - 10 gam

Thức ăn viên nổi cao cấp chuyên dùng cho cá Rô Phi - Điêu Hồng, giai đoạn từ 5 - 10 gam

De Heus luôn cố gắng tạo ra sự khác biệt bằng việc đưa ra một loạt các sản phẩm thức ăn cho cá đa dạng, có những dòng sản phẩm riêng biệt dành cho cá da trơn, cá điêu hồng, cá rô phi, ếch, cá lóc, tôm và cá biển.
Thức ăn cho cá của De Heus phải luôn vượt trội so với đối thủ như là đáp ứng tiêu chuẩn giá thành đi đôi với chất lượng, năng suất cao, hệ số chuyển hóa thức ăn thấp và chất lượng fillet tốt.

  • Đáp ứng tối đa nhu cầu dinh dưỡng của cá trong từng giai đoạn.
  • Tỉ lệ sống cao, hệ số chuyển đổi thức ăn thấp.