9101 - Thức ăn viên nổi cao cấp cho cá Tra - Basa (từ 1 - 5gram)

Thức ăn viên nổi cao cấp cho cá Tra - Basa (từ 1 - 5gram)

Cá tra, cá basa là mặt hàng xuất khẩu chủ lực ở Việt Nam. Cá da trơn nuôi ở Việt Nam đã thể hiện được tính chuyên nghiệp và hiệu quả. Do đó sản xuất thức ăn cho cá tra, cá basa đòi hỏi kiến thức chuyên môn sâu cộng với nguồn liệu tốt và ổn định. De Heus phát triển dòng sản phẩm thức ăn cho tra, cá basa phục vụ cho thị trường xuất khẩu cá và cả thị trường trong nước.