9104 - Thức ăn viên nổi cao cấp chuyên dùng cho cá Tra - Basa (sử dụng cho cá từ 200 - 500gram)

Thức ăn viên nổi cao cấp chuyên dùng cho cá Tra - Basa (sử dụng cho cá từ 200 - 500gram)

Cá tra, cá basa là mặt hàng xuất khẩu chủ lực ở Việt Nam. Cá da trơn nuôi ở Việt Nam đã thể hiện được tính chuyên nghiệp và hiệu quả. Do đó sản xuất thức ăn cho cá tra, cá basa đòi hỏi kiến thức chuyên môn sâu cộng với nguồn liệu tốt và ổn định. De Heus phát triển dòng sản phẩm thức ăn cho tra, cá basa phục vụ cho thị trường xuất khẩu cá và cả thị trường trong nước.

  • Công thức được cân đối dinh dưỡng phù hợp cho sự tăng trưởng và phát triển của cá.
  • Tỉ lệ sống cao, hệ số chuyển đổi thức ăn thấp.