9200 - Thức ăn cho cá Biển - cá giống

Thức ăn cho cá Biển - cá giống

Hiệu quả nuôi của thức ăn viên công nghiệp mà cụ thể là các dòng sản phẩm thức ăn chuyên biệt dành cho cá biển của De Heus đã được kiểm chứng ở các thực nghiệm cũng như trong điều kiện nuôi thực tế đều thể hiện sự vượt trội về mặt tăng trưởng, tỉ lệ sống, hệ số chuyển hóa thức ăn và chất lượng thịt cá nuôi. Điều này hứa hẹn sẽ mang đến một lựa chọn hoàn hảo cho người nuôi trong việc thay thế cá tạp sử dụng làm thức ăn nuôi cá biển có nhiều hạn chế hiện nay.