9242 - Thức ăn cho cá Lóc

Thức ăn cho cá Lóc

Cá lóc tuy là loài ăn tạp nhưng vẫn có những yêu cầu dinh dưỡng nhất định ở từng giai đoạn phát triển. Các sản phẩm thức ăn cho cá lóc của De Heus không chỉ thỏa mãn được những yêu cầu về dinh dưỡng của cá (tăng sức đề kháng, giá trị dinh dưỡng cao, cá lớn nhanh, không gây dị dạng, FCR thấp), nhu cầu của thị trường (an toàn, cá có hình dáng đẹp, màu sắc và hương vị tự nhiên), và các chỉ tiêu của quy trình nuôi tối ưu (tăng chất lượng nước ao, chi phí đối phó dịch bệnh giảm, cá phát triển đồng đều).

  • Công thức được tối ưu dinh dưỡng cho sự tăng trưởng và phát triển của cá.
  • Tỉ lệ sống cao, hệ số chuyển đổi thức ăn thấp