9251 - Thức ăn cho cá tầm

Thức ăn cho cá tầm

Cá Tầm là loài cá xứ lạnh, có giá trị kinh tế và dinh dưỡng cao đã được đưa vào thử nghiệm ở Việt Nam từ năm 2005 và đến nay đã phát triển nuôi ở các vùng miền núi có điều kiện nhiệt độ nước thấp dưới cả hai hình thức nuôi lấy thịt và lấy trứng. De Heus cung cấp các loại thức ăn giàu dinh dưỡng cho cá tầm, cải thiện quá trình tăng trưởng và phát triển tối ưu cho cá.

  • Dinh dưỡng cân bằng.
  • Tăng cường miễn dịch.
  • Cá khỏe mạnh, phát triển tốt.
  • Giảm chất thải ra môi trường.